ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden voor de ontspanningsmassages, hotstonemassages, Reikibehandelingen, klankmassages, Sound Baths en workshops van Sankalpa Massage en Reiki.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Door het inplannen van een afspraak, massage, Reikibehandeling, klankmassage, deelname aan workshops en/of Sound Bath wordt automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

1.2 Sankalpa Massage en Reiki heeft ten alle tijden het recht aanpassingen te doen aan de door Sankalpa Massage en Reiki opgestelde algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden, op dit moment inzichtelijk op de website, zijn van kracht.

1.3 Met alle informatie verkregen voor, tijdens en/of na een massage, Reikibehandeling en klankmassage wordt zorgvuldig omgegaan. Toelichting hierop staat weergeven in de privacy verklaring.

Artikel 2. Betaling en annulering

2.1 Bij het inplannen van een afspraak wordt akkoord gegaan met de betalingsvoorwaarden.

2.2 Betalingen kunnen alleen contact, vooraf via overboeking per bank of direct na afloop van de behandeling worden gedaan middels een internetbankieren app. Pinnen is niet mogelijk.

2.3 Bij het in gebreke blijven van betalingen zal Sankalpa Massage en Reiki de incasso uit handen geven en eventuele rente en incassokosten doorbelasten.

2.4 Betalingen worden gedaan op rekeningnummer NL 54 ABNA 0840 6694 88 t.n.v. K. Ardaseer

2.5 Afspraken kunnen afgezegd worden middels e-mail, een whatsappbericht of telefonisch.
Wanneer de afspraak 24 uur voor de geplande afspraak wordt afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht. Wordt de afspraak later afgezegd dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

2.6 Uitgegeven cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de diensten van Sankalpa Massage en Reiki.
De cadeaubonnen zijn na uitgifte onbeperkt geldig. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij het eventueel beëindigen van bedrijfsactiviteiten kunnen cadeaubonnen niet worden ingewisseld voor geld, deze komen dan te vervallen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1 Sankalpa, met rechtspersoon, aanvaardt geen aansprakelijk voor schade aan spullen en/of personen.

3.2 De cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en keuzes hierover. Sankalpa Massage en Reiki aanvaard hiervoor geen aansprakelijkheid. Bij de eerste afspraak zullen er een aantal vragen met betrekking tot gezondheid worden gesteld. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze (medische) informatie. Wanneer de cliënt onder behandeling is van een arts of therapeut is aan te raden overleg te hebben met de behandelaar of het ondergaan van een massage en/of behandeling bij Sankalpa Massage en Reiki is aan te raden. Bij het wijzigen van de (medische) situatie is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het doorgeven hiervan bij de eerste volgende ingeplande afspraak.

3.3 Wanneer er sprake is van een contra-indicatie, een reden om niet of gedeeltelijk niet, te masseren/behandelen of wanneer er twijfel hierover is, zal worden gekozen om niet te masseren/behandelen. Op deze wijze kan een de massage, Reikibehandeling en/of klankmassage op veilige en verantwoordelijke manier worden gegeven.

3.4 Handelingen uitgevoerd binnen Sankalpa Massage en Reiki zijn geen medische handelingen maar gericht op ontspanning. Hierdoor is Sankalpa Massage en Reiki, met rechtspersoon, in geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele problemen ontstaan tijdens of na, of gevolgen van, een massage, Reikibehandeling, klankmassage of Sound Bath. De volledige verantwoordelijkheid ligt bij de afnemer van de dienst.

Artikel 4. Website

4.1 Bij het invullen van het contactformulier worden persoonlijke gegevens (naam, email en telefoonnummer) versterkt aan Sankalpa Massage en Reiki. Door het contactformulier in te vullen gaat u akkoord met het verstrekken van deze gegevens. Zie de privacy verklaring voor toelichting over de omgang met deze gegevens.

 

Artikel 5. Ongewenst gedrag
5.1 Sankalpa Massage en Reiki geeft massages waarbij lichamelijk contact plaats vindt. Geen enkele behandeling is van erotische aard. Iedere vorm van seksuele intimidatie of ongepaste uitingen worden niet getolereerd. Indien dit zich voordoet wordt de cliënt verzocht de praktijk te verlaten en is daarna niet meer welkom.

Artikel 6. Klachtenregeling

6.1 Wanneer sprake is van ontevredenheid of klachten dienen deze schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Deze kunt u sturen aan sankalpamassagereiki@gmail.com.